/
  • Ze bestaan: (vrijwillige!) energieslaven.

   Als ik vanavond mijn playstation opstart, stappen er in de energiecentrale niet 10 mensen in een groot looprad. En toch vind ik het fijn om dat wel te denken. Mijn eigen energieslaven die de energie voor mijn plezier opwekken.

   De energieslaaf is een mooie manier om aan te geven over hoeveel energie we tegenwoordig beschikken. Buckminster Fuller rekende ooit uit dat een soldaat in een jaar ongeveer 37.5 miljoen voet-pond aan werk kan verzetten. Voor normale mensen: ca. 50,8 MegaJoule aan energie. Uitgaande van zo'n 1440 gewerkte uren per jaar1 levert een energieslaaf dus 9.8 Watt2. Dus voor mijn ca. 100 Watt gebruikende playstation moeten er 10 slaven dat rad in. En nog eens 7 à 8 voor mijn LED-tv. En doorlopen een beetje!

   Alle huishoudens in Nederland samen gebruikte in 2010 479 PetaJoule aan energie. Een getal dat mij niets zegt. 1276 energieslaven per Nederlands huishouden snap ik wel3. Dat zijn meer mensen dan de hofhouding van Louise XVI. Gemiddeld leven we in Nederland als koning in Frankrijk.

   In 2010 was het totale verbruik van de Nederlandse economie 2265 PetaJoule. Dat zijn 44 miljard energieslaven om ons land draaiend te houden. Als we alle energie die in Nederland gebruikt wordt door energieslaven zouden laten leveren, hebben we 7 keer de wereldbevolking aan slaven nodig.

   De vraag is natuurlijk: ja, en? is dat een probleem? Op zich niet. Het is de manier van energieproductie die een probleem vormt. Onze huidige energie is grotendeels afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen (olie, gas, kolen). De twee grote problemen daarmee zijn: 1- het kan op en 2- verbranding leidt tot klimaatproblemen.

   De eindigheid van de voorraad fossiele brandstoffen is een precair issue. Bedrijven en landen hebben allerlei belangen om niet eerlijk te rapporteren over de daadwerkelijk bekende hoeveelheid olie (en kolen en gas) in de grond. Maar zelfs de meest (onrealistische) rooskleurige schattingen gaan ervan uit dat er niet meer dan 100 jaar aan fossiele brandstof over is.

   De klimaatproblemen van (de verbranding van) fossiele brandstoffen zijn waarschijnlijk urgenter. Als we niet binnen 1 generatie de uitstoot van CO2 gigantisch weten terug te dringen kunnen we onze koninklijke levensstijl ook wel opgeven.

   Beide problemen leiden tot twee mogelijke oplossingsrichtingen: zuiniger met energie omgaan, of energie op een andere manier gaan produceren. Volgende keer: waarom dat (nog) niet gebeurt.

   1dat doet mijn werkgever

   21 Watt is 1 Joule per seconde
   3Fuller ging in zijn berekeningen uit van slaven die bij je thuis werken en kwam op 50 slaven per persoon (in America, in de 50's). Ik ga uit van slaven in de centrale die energie voor je opwekken. Het grote verschil zit hem in Fullers aanname dat slechts 4% van ons energieverbruik "nuttig" is en dat energie van slaven wel 100% nuttig besteed wordt. Ik maak die aanname niet en ga ervan uit dat we met slaven-energie net zo onzorgvuldig omspringen als met alle andere energie.


   met dank aan advocaat Kai die mij op het concept energieslaaf wees.