/
  • Je hoort niet alleen maar te zeiken als je niet ook met een oplossing komt. Afgelopen weken heb ik gemeld dat we zo veel fossiele energie gebruiken dat we onze leefomgeving vernachelen. (1276 energieslaven per huishouden) Economisch is energie inelastisch en slechts een kleine post in ons huishoudbudget. Nu voel ik me verplicht om aan te geven wat we, mijns inziens, kunnen veranderen.

   Terug naar "een boek lezen" en geen tv meer kijken, gaat nooit gebeuren. Succesvolle energiemaatregelen houden daar rekening mee. Om onze welvaart te behouden, maar toch minder fossiele energie te gebruiken kunnen we twee dingen doen: met minder energie hetzelfde blijven doen (efficiënter worden), of fossiele energie door andere energiebronnen vervangen.

   Andere energiebronnen

   Alternatieve energiebronnen zullen altijd alternatief blijven als de achterstand op fossiele brandstoffen niet wordt ingehaald. Alternatieve energie kan niet concureren met fossiele brandstoffen: de maatschappelijke kosten van vervuilling worden niet doorberekend aan de vervuiler en de fossiele-brandstof-industrie heeft 200 jaar ervaring in het optimaliseren van het "olie uit de grond halen en verkopen" proces. In vergelijking met de olie-industrie zit de "alternatieve energie" industrie nog in het tijdperk van de stoommachine1.

   Van de "gevestigde orde"2 is niet op korte termijn te verwachten dat ze overstappen op groene energie. Er is nog te veel "makkelijk" geld te verdienen in fossiele brandstof. Kleine, innovatieve startups zijn de grote spelers van de toekomst op de alternatieve energie markt. Spin-outs van de TU Delft werken bijvoorbeeld aan supersnelle oplaadstations voor electrische auto's. Of aan met de zon meedraaiende zonnepanelen. Van alle "groene" startups zal slechts een klein deel succesvol zijn, maar dat zijn wel de Shells van over 50 jaar. Nu groene start-ups ondersteunen brengt het punt waarop alternatieve energie kan concurreren met fossiele brandstof dichterbij en is een goede investering.

   Efficiënter

   Wat is belangrijker wanneer je een tv koopt: wel/geen HD, afmeting, of stroomverbruik? We kiezen niet op basis van stroomverbruik omdat het niet genoeg uitmaakt. Maar wat als er alleen maar zuinige tv's waren? Om eenmalig "niet zuinige" tv's te verbieden schiet niet op: nu iedereen boos en over 10 jaar dezelfde discussie. Een idee van Friedman & Mandelbaum spreekt mij erg aan:

   1. Stel een "basis-verbruik" in. Voor auto's: 1 op 10. Voor TV's: 100W etc. Kies dit zodanig dat bijna alle modellen die nu te koop zijn hier aan voldoen.
   2. Verbied de verkoop (niet het bezit!) van modellen met een hoger verbruik dan het "basis-verbruik"
   3. Maak elk jaar de basis-verbruik-grens 3% zuiniger.

   Zo hebben we steeds minder energieslaven nodig zonder in comfort achteruit te gaan: efficiëntie! Wettelijk vastleggen dat de efficiëntie elk jaar moet stijgen, zorgt ervoor dat bedrijven verplicht worden te innoveren en dat consumenten vanzelf zuinigere apparaten kopen. Zonder extra (overheids)investering wordt, terwijl we de energieconsumptie terugbrengen, de economie kennisintensiever.

   Symbolisch

   Verbied terrasverwarmers. Echt. Niets schreeuwt meer "Global Warming" en "energieverspilling" dan het verwarmen van de buitenlucht omdat het wat frisjes is. Je doet maar een extra jas aan. Het is een druppel op een gloeiende plaat, maar het maakt duidelijk dat terrasverwarmers van het type energieverspilling is dat je daar als maatschappij "nee" tegen moet zeggen. Niet direct een "terrasverwarming controle task force" invoeren. Geen extra blauw op straat. Alleen verbieden. Als een agent er eentje ziet: boete. Opbrengst gebruiken om in groene startups te investeren.

   Samenvattend

   Om minder fossiele brandstof te gaan gebruiken moeten we

   1. Overstappen op andere brandstoffen, maar niet door een extra belasting zonder alternatief. Wel door te investeren in bedrijfjes die werken aan alternatieve energiebronnen.
   2. Minder gaan verbruiken: minder energieslaven voor hetzelfde comfort. Door langzaam de grens van "toelaatbaar verbruik per machine" op te schroeven motiveren we bedrijven om te blijven innoveren in zuinigere apparaten en houden we voor consumenten de energierekening laag
   3. Terrasverwarmers verbieden. Omdat ze onzin zijn.

   Dit was een drieluik over energie verbruik. De eerste aflevering over energieverbruik staat hier: Energieslaven en Energieverslaafden. De tweede aflevering over de prijs van energie staat hier: Het Heilige Koffiezetapparaat. Dit drieluik had niet tot stand kunnen komen zonder discussies met economieleraar Michel, kritisch denker Ruben, boekhouder Jorrit en advocaat Kai: Dank!

   1ok, ik chargeer: misschien de NS sprinter. maar zeker nog niet de Japanse hogesnelheidslijn.
   2 de fossiele brandstof industrie