/
  • Wat wil je later worden? Uitvinder! Zolang genoeg kinderen dat blijven roepen komt het wel goed met de wereld1. Ergens op de middelbare school verandert dat in "ingenieur!". Het is en blijft een stoer beroep: ingenieurs zijn de meisjes en jongens die dijken bouwen, die de MRI in het ziekenhuis bouwen, die de allernieuwste app programeren en die de Senz paraplu ontworpen2.

   Ingenieur wordt je door af te studeren aan een technische universiteit (TU), vroeger een technische hogeschool (TH). Jasper van Kuijk slaat de spijker op zijn kop wanneer hij stelt dat met de overgang van TH naar TU naast veel goeds, mogelijk ook iets verloren is gegaan. De TU gedraagt zich als een universiteit: waar onderzoekers nieuwe kennis verzamellen en die aan de wereld kenbaar maken via (saaie) wetenschappelijke papers. Met de overgang naar univeristeit is het onderwijs van de TU langzaam  veranderend: van ingenieurs naar wetenschappers opleiden. We vragen studenten om wetenschappelijke papers te schrijven, met als summum het afstudeerverslag: een bijna-proefschrift. Maar 80 procent van onze studenten wordt geen wetenschapper: die gaan als ingenieur werken bij een ingenieursbureau, een ontwerpbureau, bij rijkswaterstaat, of in hun eigen start-up.

   Afgestuurde van de TU kunnen goed papers schrijven, goed onderzoek doen, maar hebben nog nooit een aanbestedings procedure bekeken3. Nog nooit een project-plan of een offerte gemaakt, laat staan een factuur. Zoals Jasper al aangaf: voor veel van onze studenten is het afstuderen en vooral het afstudeerverslag "door een wetenschappelijke hoepel springen" om daarna in hun carriere te kunnen gaan ingenieuren. 

   Ik zou graag willen dat onze master studenten de optie hebben dat wel te leren: te kunnen kiezen voor een "master of engineering (MEg)" in plaats van een "master of science (MSc)". Afstuderen als MEg betekent met de allernieuwste kennis een probleem oplossen, een ontwerp maken en dat presenteren. Afstuderen als MSc betekent nieuwe kennis opdoen: iets nieuws toevoegen aan de grote berg van menselijke kennis. MSc studenten krijgen vakken zoals "geavanceerde onderzoek statistiek", "wetenschappelijke papers schrijven" en "wetenschapsfilosofie". MEg studenten krijgen "ontwerp methodes", "aanbestedings procedures" en "ethiek voor ingenieurs". 

   Maar daar houdt het verschil op. Zowel studenten die wetenschapper bij CERN willen worden, als de ingenieur die MRI's in een ziekenhuis wil bouwen moet dan Leo Kouwenhoven de nieuwste quantum mechanica leren. Wetenschappelijke dijk-stabiliteit onderzoekers en nieuwe dijk ontwerpers bij een ingenieursbureau moeten het vak "polders" van Olivier Hoes volgen. 
   Laten we de voordelen van een top onderzoek univeristeit combineren met de sterke technische ingenieurs traditie aan de TU en naast de bestaande MSc ook een Master of Engineering aan gaan bieden. 

   1 ja, ik ben een redelijke technocraat en hou van technology-push
   2 geef toe: best stoer dat je dat allemaal aan de TU Delft kan leren
   1 ik overdrijf een beetje: bij veel MSc studies aan de TU leer je een paar specifieke ingenieur skills, maar de focus van het afstuderen is niet op "ingenieur worden".