/
  • Als de zeespiegel met 1 meter stijgt, neemt het aantal Nederlanders dat onder zeeniveau woont toe van 3,93 miljoen naar 6,57 miljoen. Dat blijkt uit een analyse door Olivier Hoes en Rolf Hut van de afdeling watermanagement van de TU Delft.

   Op dit ogenblik vindt in Parijs de klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats. Daar wordt door landen onderhandeld over maatregelen die de uitstoot van broeikasgassen aan banden moet leggen om de opwarming van de aarde te beperken. Een opwarmende aarde leidt tot smeltende poolkappen en zeespiegelstijging, een bedreiging voor Nederland, waar nu al 3,93 miljoen mensen onder zeeniveau wonen.

   Een zeespiegelstijging van een meter betekent echter niet dat 2,6 miljoen mensen moeten verhuizen. In Nederland worden we beschermd tegen het hoge zeewater door een complex stelsel van duinen, dijken en zeeweringen. Deze verdedigingswerken moeten mogelijk op punten versterkt worden tegen het stijgende water.

   Olivier Hoes heeft berekend hoeveel mensen er nu, en bij zeespiegelstijging, onder zeeniveau wonen door openbare gegevensbestanden aan elkaar te koppelen. Het huizen-register van het kadaster is gecombineerd met de algemene hoogtekaart AHN2 om van elk huis te bepalen hoe hoog boven (of onder) zeeniveau het ligt. Met behulp van de wijk en buurt cijfers van het CBS is berekend hoeveel mensen er in elk huis wonen. Op die manier kan geteld worden hoeveel mensen er op elke hoogte wonen. Dit is voor het eerst dat het aantal mensen onder zeeniveau is bepaald door gebruik te maken van alle individuele huizen uit het register van het kadaster. Door per huis te kijken krijgen we een nauwkeuriger beeld van de exacte hoogte waarop mensen wonen.

   Aantal mensen t.o.v. N.A.P. Analyse door Olivier Hoes.

   Aantal mensen dat onder bepaalde zeewaterniveau leeft. Analyse door Olivier Hoes.

   Aantal mensen t.o.v. N.A.P., in groepen van 1 meter. Analyse door Olivier Hoes, TU Delft.

   Aantal mensen t.o.v. N.A.P., in groepen van 1 meter. Analyse door Olivier Hoes, TU Delft.

   Tijdens het doen van deze analyse hebben Olivier Hoes en Rolf Hut erg nuttige gesprekken gehad met Niek van Leeuwen van het CBS en Jaap Schellekens en Gennadii Donchyts van Deltares, waarvoor dank.

   Als “zeespiegel” is N.A.P. gebruikt. De daadwerkelijke zeespiegel wijkt daar ligt van af. Zie wikipedia voor meer informatie.

   Dit is de Nederlandse vertaling van mijn blog in het Engels dat op de website van de groep watermanagement van de TU Delft staat. Gelieve bij verwijzen naar het Engelse blog te verwijzen.